بازتاب کسب مقام سوم المپیاد جهانی اختراعات در مطبوعات

 

بازتاب کسب مقام سوم المپیاد جهانی اختراعات کره جنوبی ۲۰۱۷

توسط دکتر فرشید بزمی استاد مدعو موسسه دانشستان در مطبوعات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.