قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

از کلیه اساتید و دانشجویان گرامی درخواست میگردد طرح های نوآورانه و اختراعات خود را تا تاریخ ۹۶/۴/۱۵

جهت ارسال به یازدهمین دوره جشنواره اختراعات IWIS کشور لهستان به دفتر پژوهش تحویل نمایند.

 

فرم اطلاعات مخترعین

نمایشگاههای اختراعات

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.