برگزاری همایش ملی فرهنگی، زبانی و ادبی

اولین همایش ملی فرهنگی، زبانی و ادبی با موضوع تأثیر مشاهیر ساوجی در گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی و اسلامی از سده‌های اول هجری تا پایان قاجاریه توسط موسسه آموزش عالی دانشستان برگزار شد و در آن استادان برتر رشته ادبیات فارسی در دانشگاه‌های ایران درباره اهمیت و جایگاه شعرا و ادبای ساوه سخنرانی کردند

بازتاب اولین همایش ملی فرهنگی، زبانی و ادبی با موضوع تأثیر مشاهیر ساوجی در گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی و اسلامی

روزنامه اطلاعات (صفحه ۱۰)

روزنامه همشهری(بخش استانی)

دوهفته نامه پیام اندیشه

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.