تائید اعتبار مدرک دانش آموختگان موسسات غیرانتفاعی توسط وزارت علوم

جهت مشاهده نامه تائید اعتبار مدرک دانش آموختگان موسسات غیرانتفاعی توسط وزارت علوم فایل زیر را دانلود فرمائید.

نامه تائید مدرک

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.