ارائه مقاله توسط جناب آقای دکتر واحدی در همایش ملی

ارائه مقاله توسط جناب آقای دکتر واحدی در اولین همایش مللی در مهندسی برق،الکترونیک و کامپیوتر

با عنوان

الگوریتم طراحی ماشین آهنربای دائم شار شعاعی سطحی بر مبنای رابطه ابعادی ماشین

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.