ارائه مقاله توسط جناب آقای دکتر واحدی در کنفرانس بین المللی

ارائه مقاله توسط جناب آقای دکتر واحدی در سومین کنفرانس مللی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق،مکانیک و مکاترونیک

با عنوان

مدلسازی توربین -ژنراتور بادی سرعت ثابت بر مبنای مدل مکانیکی دو جرمه

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.