فراخوان مقاله

احتراماً باستحضار پژوهشگران محترم می­رساند، نشریه «پژوهش­های دستوری زبان فارسی» وابسته به مؤسسه آموزش عالی دانشستان به سردبیری آقای دکتر عباسعلی وفایی، مجوز نشر دریافت کرده است.

لذا، بدین­وسیله از همه اصحاب قلم، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و دانش­آموختگان گرامی دعوت می‌شود مقالات خود در زمینه مطالعات دستور زبان فارسی را جهت چاپ در این نشریه به سایت www.pdastur.ir مراجعه کرده و در قسمت ارسال مقاله اقدام نمائید.

به مقالاتی که برای چاپ در نشریه مورد تأیید هیأت تحریریه نشریه قرار بگیرد حق تألیف پرداخت می‌شود.

مقالات دانشجویان و دانش‌پژوهان تحصیلات تکمیلی در صورتی پذیرش و ارزیابی می‌شود که با مشارکت و همکاری استادان تدوین شده باشد.

شیوه نگارش مقاله

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.