سمینار آموزشی با عنوان طراحی و ساخت دستگاه ارسال کننده سیگنال قلب از طریق خط تلفن

سمینار آموزشی با عنوان : طراحی و ساخت دستگاه ارسال کننده سیگنال قلب از طریق خط تلفن توسط دکتر جلیل مظلوم (عضو هیات علمی دانشگاه شهید ستاری) در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۳۰ ساعت ۱۵
در سالن اجتماعات موسسه دانشستان برگزار گردید

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.