برگزاری دوره آموزشی شبکه عصبی مصنوعی “Artificial Neural Network”

برگزاری دوره آموزشی شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network””

  • مفاهیم شبکه عصبی
  • کار با جعبه ابزار nntool
  • آموزش شرط پایان الگوریتم (Time و Performance و epoch)
  • وارد کردن اطلاعات و ساختن شبکه عصبی و تنظیمات پارامتر های مرتبط
  • اجرای کد نوشته شده

زمان برگزاری: پنجشنبه ۹۵/۲/۲۳ ساعت: ۱۰:۴۵ – ۹:۱۵

مکان: سالن همایش موسسه دانشستان

استاد: دکتر حیدر مداح

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.