کارگاه شماره ۱ انجمن علمی برق برگزار شد

کارگاه شماره ۱  از سلسله کارگاه های آموزشی انجمن برق با موضوع :طراحی و شبیه سازی مبدل ماتریسی منبع اَمپدانس با سوئیچ های کاهش یافته، در روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱ ساعت ۰۹:۳۰ برگزار شد .

در این کارگاه آموزشی که  در سالن اجتماعات موسسه با حضور تعدادی از دانشجویان و اساتید برگزار شد
جناب آقای مهندس سلیم به ارائه مطالب پرداختند

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.