آقای دکتر محمدتقی قندی

مشخصات فردی

نام : محمدتقی

نام خانوادگی : قندی

مدرک تحصیلی : دکترای زبان و ادبیات فارسی

استادیار

سوابق تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه اراک

دکتری زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه علوم و تحقیقات

راهنمایی،مشاوره وداوری چندین پایان نامه دکتری و ارشد

مقاله

تحلیل تلمیحات عرفانی در آثار سلمان ساوجی (نشریه علمی پژوهش اسلامی زنجان)

موسیقی بیرونی در دیوان سلمان ساوجی (کیهان فرهنگی)

تعداد ۹ مقاله در فصل­نامه الندا مربوط به دبیرخانه عربی کشور (وزارت آموزش و پرورش)

چاپ وارائه ۳مقاله در همایش ملی تاثیرمشاهیر ساوجی در گسترش وتحکیم فرهنگ ایرانی واسلامی

 

سوابق تدریس

تدریس تمام دروس تخصصی کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تدریس دروس بلاغت وفنون ادب ومتون عربی نظم ونثرعربی (۱و۲)دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تدریس دروس عربی ۱(صرف ونحو) ، تحقیق در دستور زبان فارسی ،عربی ۲(نثر عربی ) ،عربی ۳(نظم عربی)وروش تحقیق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تدریس دروس تخصصی  کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی مؤسسه دانشستان ساوه

تدریس دروس تخصصی کارشناسی ارشدآموزش زبان فارسی  مؤسسه دانشستان ساوه

تدریس دروس عربی و ادبیات فارسی دانشکده اصول الدین ساوه

تدریس دروس تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ساوه

تدریس در مرکز تربیت معلم امام صادق (ع) شهرستان ساوه

تدریس دروس زبان و ادبیات فارسی در دانشکده پرستاری ساوه

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان وادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی مؤسسه دانشستان ساوه

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.