آقای دکتر محمدتقی قندی

مشخصات فردی

نام : محمدتقی

نام خانوادگی : قندی

مدرک تحصیلی : دکترای زبان و ادبیات فارسی

استادیار         پایه : ۱

سوابق تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه اراک

دکتری زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه علوم و تحقیقات

داوری چندین پایان نامه دکتری و ارشد

مقاله

تحلیل تلمیحات عرفانی در آثار سلمان ساوجی (نشریه علمی پژوهش اسلامی زنجان)

موسیقی بیرونی در دیوان سلمان ساوجی (کیهان فرهنگی)

تعداد ۹ مقاله در فصل­نامه الندا مربوط به دبیرخانه عربی کشور (وزارت آموزش و پرورش)

مقاله ژورنال Its types in salman savoji’s poems

مقاله ژورنال Specific types of equivocation in salman savoji’s poems

سوابق تدریس

تدریس تمام دروس تخصصی کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تدریس دروس عربی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تدریس مثنوی کارشناسی ارشد مؤسسه دانشستان ساوه

تدریس دروس عربی کارشناسی ارشد مؤسسه دانشستان ساوه

تدریس نظم عربی کارشناسی ارشد مؤسسه دانشستان ساوه

تدریس دروس عربی و ادبیات فارسی دانشکده اصول الدین ساوه

تدریس درس روش تحقیق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تدریس دروس تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ساوه

تدریس در مرکز تربیت معلم امام صادق (ع) شهرستان ساوه

تدریس دروس زبان و ادبیات فارسی در دانشکده پرستاری ساوه

سوابق اجرایی

مدیر گروه عربی اداره آموزش و پرورش ساوه به مدت ۲۰ سال

دبیر رسمی آموزش و پرورش

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.