کارگاه آموزشی:شماره ۱(حسابرسی و انواع آن)

انجمن علمی حسابداری در روز یکشنبه ۹۴/۱۲/۹ سلسله کارگاه های آموزشی خود را  با موضوع:حسابرسی و انواع آن برگزار کرد.

مکان:
[ساختمان شماره ۲ /سالن اجتماعات]
با سخنرانی:
[استاد محسن جواهری]

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.