آقای دکتر عبدالجواد نوین روز

  • مشخصات:

نام: عبدالجواد
نام خانوادگی: نوین روز

  • تحصیلات:

مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: فیزیک حالت جامد

  • رتبه علمی،‌ پست سازمانی،‌ وضعیت استخدامی:

دانشیار ، عضو هیأت علمی، رسمی قطعی

  • فعالیتهای علمی و اجرایی:
  • آموزشی: سابقه تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه خواجه نصیر الدین،
  • پژوهشی: تألیف ۶ عنوان کتاب و ۵۰ مقاله
  • اجـرایـی: مدیرت سازمان انرژی اتمی ۱۷ سال، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تاکستان به مدت ۴ سال، مدیر گروه فیزیک دانشگاه آزاد تاکستان به مدت ۱۱ سال، عضو کمیته علمی و آموزشی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.