آقای دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

۱- مشخصات:
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: مستعلی پارسا

۲- تحصیلات:
مقطع تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

۳- رتبه علمی،‌ پست سازمانی،‌ وضعیت استخدامی:

دانشیار پایه ۲۰، عضو هیأت علمی، رسمی قطعی

۴- فعالیتهای علمی و اجرایی:
– آموزشی: سابقه تدریس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از سال ۱۳۶۸ تا کنون

– پژوهشی: تألیف ۵ عنوان کتاب و ۱۰ مقاله

– اجـرایـی: مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

۵- فعالیتهای فرهنگی، سیاسی واجتماعی:
عضویت در شورای مرکز شعر سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در سال¬های ۱۳۷۸-۱۳۷۵

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.