آقای دکتر کامران سپانلو

مشخصات فردی:Dr.KAMRAN-SEPANLOO
کامران سپانلو
متولد سال ۱۳۳۸ – شهر ورامین

دوره های تحصیلی :

*- کارشناسی : رشته مهندسی برق – دانشگاه صنعتی اصفهان – سال ۱۳۵۶
*- کارشناسی ارشد : مهندسی هسته ای دانشگاه صنعتی شریف – سال ۱۳۶۴
*- رساله کارشناسی ارشد : ارزیابی احتمالاتی ایمنی سیستم برق اضطراری نیروگاه هسته ای بوشهر به کمک روش PSA
*- دکترا ی هسته ای از دانشگاه امیرکبیر
رساله دکترا : تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی اتاق های کنترل نیروگاه های اتمی و به ویژه طراحی متحمل خطای آنها زیر نظر پرفسور نجم الدین مشکاتی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

فعالیت ها :
رئیس بخش تحقیق و توسعه نظام ایمنی هسته ای – سال ۱۳۷۷
ریاست پژوهشکده راکتورها و شتابدهنده ها – سال ۱۳۸۶
مدیرکل دفتر امور ایمنی تاسیسات هسته ای کشور – سال ۱۳۸۸
مشاور علمی کشور در دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین – سال ۱۳۸۹
شرکت در دوره های تخصصی آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه های مختلف ایمنی در نقاط مختلف جهان
کارشناس ارزیابی ایمنی تاسیسات هسته ای – سال ۱۳۶۵

استاد مدعو دانشگاه های :
صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، دانشکده نفت آبادان و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تدریس دروس فیزیک، مبانی مهندسی برق، تکنولوژی نیروگاه های هسته ای، ایمنی هسته ای ، مدیریت HSE،
روشهای ارزیابی ایمنی، فرهنگ ایمنی و استاندارد های ایمنی و مدیریت کیفت

• تدریس دروس عمومی فیزیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۷-۱۳۶۸
• تدریس درس ارزیابی ایمنی به روش احتمالاتی در دوره کارشناسی هسته ای مشترک بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران، ۱۳۷۲
• تدریس دروس ایمنی و مدیریت کیفیت برای کارشناسان و اپراتورهای نیروگاه هسته ای بوشهر، ۱۳۷۰-۱۳۷۵
• ارائه سمینار روش های ارزیابی ایمنی برای مدیران ایمنی وزارت معادن و فلزات، ۱۳۸۶
• تدریس درس ایمنی پیشرفته در دوره دکترای هسته ای دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸
• تدریس دروس فیزیک بهداشت، مهندسی هسته ای در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ۱۳۸۶- تا کنون
• تدریس دروس مدیریت HSEو روش های ارزیابی ایمنی در دانشگاه نفت آبادان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
• ارائه سمینار فرهنگ ایمنی در پالایشگاه اراک، ۱۳۸۰
• ارائه سمینار ایمنی و بهداشت هسته ای در کنفرانس بین المللی ایمنی فرآیند، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند ۱۳۸۸
• تدریس درس ایمنی هسته ای در دوره دکترای مهندسی هسته ای دوره مشترک دانشگاه شهید بهشتی و سازمان انرژی اتمی ایران در ترم جاری، ۱۳۹۰
تاکنون بیش از ۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد پایان نامه های خود در زمینه های مهندسی هسته ای،
فاکتورهای انسانی، ارزیابی فرهنگ ایمنی، و ارزیابی ایمنی هسته ای کار خود را زیر نظر وی انجام داده اند.
ارائه بیش از ۵۰ مقاله در کنفرانس های و مجلات داخل و خارج کشور.
آخرین کاروی ارائه دو گزارش در خصوص ریشه های حادثه هسته ای فوکوشیما به سازمان انرژی اتمی می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.