آقای دکتر عباسعلی وفایی

الف- مشخصات

نام : عباسعلی vafaei abbas
نام خانوادگی: وفایی
سال تولد: ۱۳۴۴
محل تولد: بخش زرند (شهرستان زرندیه)
مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی/محل دریافت آخرین مدرک: دانشگاه تهران
محل کار: عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مرتبه علمی: استاد پایه ۲۷

ب- سوابق اجرایی

۱- معاون دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۷۹ -۱۳۸۲
۲- رئیس دانشکده زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۷-۱۳۹۲
۳-سرپرست دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
۴-سرپرست دانشکده زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
۵- دبیر شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۳۷۶ -۱۳۹۲
۶- رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)۱۳۷۵-۱۳۸۷
۷- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان(۱۳۸۲-۱۳۸۵)
۸- رییس کرسی نظریه پردازی ادبیات و زبان شناسی(شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۹- معاون دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۰ – مدیر گروه دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
۱۱- مدیر گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
۱۲- عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
۱۳- رئیس هیأت امنای موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه

ج- عضویت در کمیته‌های علمی وکسب جوایز علمی

۱- عضو هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی
۲- عضو هیأت علمی کمیته برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
۳- عضو پژوهش بین الملل انتشارات سمت
۴- عضو هیأ‌ت علمی جایزه جهانی جلال آل احمد
۵- عضو هیأت علمی جایزه جهانی پروین اعتصامی
۶- عضو علمی جایزه کتاب فصل
۷- عضو علمی کمیته آثار ماندگار (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
۸- عضو گروه زبان وادبیات فارسی فرهنگستان زبان وادبیات فارسی
۹-عضو کمیته زبان وادبیات فارسی وایران شناسی بین الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۱۰-عضو هیات مدیره انجمن ترویج زبان فارسی
۱۱-عضو کمیته علمی بنیاد سعدی
۱۲-پژوهشگر اول وکسب جایزه بین المللی دکتر معین سال۱۳۹۰
۱۳-پژوهشگر برتر دانشکده سال های۹۱و۹۲

د- آثار علمی(کتاب‌ها)

۱- تصحیح دیوان سلمان ساوجی (انتشارات سخن)
۲- تصحیح کتاب مرادالعارفین صوفی اله یار (انتشارات سخن)
۳- تصحیح کتاب مفتاح الاسرار آدینه محمد خوارزمی (انتشارات سخن)
۴- تصحیح کتاب روضه خلد مجد خوافی (انتشارات سخن)
۵- سفر در آینه (انتشارات سخن)
۶- فرهنگ لغات مخفف (انتشارات سخن)
۷- فارسی عمومی (انتشارات سخن)
۸- دستور زبان فارسی (انتشارات سخن)
۹- پژوهش‌های زبانی (انتشارات سخن)
۱۰- دستور زبان کاربردی متن ادبی (انتشارات سخن)
۱۱- بایدها و نبایدها در زبان فارسی (انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی)
۱۲- دستور زبان فارسی (انتشارات سمت)
۱۳- قصاید مصنوع در ادبیات فارسی(انتشارات روزنه)
۱۴- تأثیر زبان فارسی بر زبان ازبکی(انتشارات الهدی)
۱۵- دانشنامه زبان و ادبیات فارسی قرن بیستم ازبکستان (انتشارات الهدی) با همکاری
۱۶- سیمای فرهنگی ازبکستان( انتشارات الهدی) با همکاری
۱۷- واژه‌های فارسی در ازبکی(انتشارات ماوراء النهر) با همکاری
۱۸- مجموعه مقالات همایش بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی (میراثبان)
۱۹- فرهنگ فارسی – ازبکی(انتشارات ماورء النهر) با همکاری
۲۰- دستور تطبیقی زبان فارسی وعربی(انتشارات سخن)
۲۱- گلبانگ آشنایی (مجموعه مقالات )شورای گسترش زبان وادبیات فارسی
۲۲- شعرفنی و فن شعر (انتشارات سخن)
۲۳- نقد دستور (انتشارات سخن)
۲۴- فارسی ششم ابتدایی (خوانداری) با همکاری- انتشارات وزارت آموزش و پرورش
۲۵- فارسی ششم ابتدایی(نوشتاری)با همکاری – انتشارات وزارت آموزش و پرورش
۲۶- فارسی پنجم ابتدایی – با همکاری- انتشارات وزارت آموزش و پرورش
۲۷- فارسی نهم – با همکاری- انتشارات وزارت آموزش و پرورش
۲۸- با زبان فارسی (مجموعه مقالات )با همکاری دکتر رضا مراد صحرایی انتشارات شورای گسترش زبان فارسی
۲۹- دستور توصیفی براساس واحد های زبان فارسی (انتشارات سخن)
۳۰- نقد دستور ( انتشارات علمی) در شرف چاپ
۳۱- گزیده اشعار شاعران سبک خراسانی (انتشارات علمی)
۳۲- گزیده اشعار شاعران سبک عراقی (انتشارت علمی)
۳۳- دستور زبان فارسی ۱- (انتشارات علمی)
۳۴- علم معانی و دستور زبان (انتشارات علمی)

ه ـ : آثار علمی(مقاله‌های علمی و پژوهشی وترویجی)

۱٫ ساختمان مکررها در مثنوی مولوی ، مجله ادبیات و علوم انسانی(دانشگاه تهران) ، شماره ۵۹( علمی –پژوهشی)
۲٫ تحول ساختی و معنایی نفر (گوهر گویا)اصفهان ، تابستان ۸۸ ( علمی –پژوهشی)
۳٫ ظرفیت ترکیبی ضمایر اشاره(پژوهشهای ادبی)تربیت مدرس، پاییز ۸۸٫ ( علمی –پژوهشی)
۴٫ نقش استادان اصفهانی در اعتلای دانش دستور نویسی، مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه اصفهانی، بهار ۸۹٫ ( علمی –پژوهشی)
۵٫ نگاهی به آموزش فلسفه در آسیای مرکزی، مجله حکمت و فلسفه، بهار ۸۸٫ ( علمی –پژوهشی)
۶٫ توصیف و تطبیق قصیده مصنوع سلمان ساوجی و حافظ علمی بن نور، مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
۷٫ تخفیف تکواژه‌های اشتقاقی و صرفی در زبان فارسی، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان ۸۷٫ ( علمی –پژوهشی)
۸٫ تکرار مقوله‌های زبان در غزلیات شمس، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، بهار ۸۸٫ ( علمی –پژوهشی)
۹٫ نقش عرفان و ادب در استمرار جریانات دینی در آسیای مرکزی، مجله معارف(قم). ( علمی –پژوهشی)
۱۰٫ بررسی چند شگرد صرفی در غزلیات بیدل دهلوی، مجله دانشکده ادبیات و دانشگاه علامه طباطبائی، بهار ۸۹( علمی –پژوهشی)
۱۱٫ در پرتو انوار معنوی(تحلیلی از ساختار تجربه عرفانی نور) مجله‌عرفانی دانشگاه الزهرا، شماره ۱٫ ( علمی –پژوهشی)
۱۲٫ تکرار در زبان فارسی، گوهر گویا( اصفهان). ( علمی –پژوهشی)
۱۳٫ تکرارهای همسان در نقش‌های ناهمگون، مجله ادبیات و علوم انسانی(دانشگاه سمنان) ( علمی –ترویجی)
۱۴٫ بررسی چند شگر نحوی در غزلیات بیدل دهلوی،کهن نامه فارسی (پژوهشگاه علوم انسانی).سال دوم ,شماره اول ۱۳۹۰
۱۵٫ تناسب هنری در دو محور جانشینی وهمنشینی ,فصلنامه زبان وادبیات فارسی آزاد دهاقان,شماره ششم ۱۳۸۹( علمی –پژوهشی)
۱۶٫ بررسی ویژگی های سبک بیدل دهلوی,فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی,زمستان ۸۹( علمی –پژوهشی)
۱۷٫ اشتراکات آموزه های اخلاقی بوستان سعدی ودیوان امام علی(ع),پژوهشنامه ادبیات تعلیمی,آزاد دهاقان,تابستان ۱۳۹۰( علمی
۱۸٫ –پژوهشی)
۱۹٫ بررسی تحقیق وتقلید در عرفان وتصوف اسلامی,کاوش نامه زبان وادبیات فارسی دانشکاه یزد, ( علمی –پژوهشی)
۲۰٫ نشئه ی خمارآزادگی ,مجله قند پارسی مرکز تحقیقات هندوستان, شماره ۳۹و۳۸ ,۱۳۸۷
۲۱٫ تخفیف صامت ها در زبان فارسی,مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا ,۱۳۸۱( علمی –پژوهشی)
۲۲٫ تخفیف مصوت ها در زبان فارسی مجله زبان وادب دانشکده زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی(علمی- ترویجی)
۲۳٫ ویژگی های زبانی شعر رودکی مجموعه مقالات به مناسبت سال رودکی,۱۳۸۷,خانه کتاب تهران
۲۴٫ تاثیر حافظ برادبیات ازبکی,دفتر دوازدهم,۱۳۸۸,شیراز
۲۵٫ اخلاقیات در شعر بیدل دهلوی ),پژوهشنامه ادبیات تعلیمی,آزاد دهاقان,پاییز ۹۱ ( علمی –پژوهشی)
۲۶٫ قید ومتمم قیدی در زبان فارسی مجله پژوهشهای ادبی شماره ۲۹و۳۰ (نگاهی به علمی وپژوهشی)
۲۷٫ نگاهی به تناسب موسیقی ومضمون در شعرقیصر امین پور مجله تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی شماره ۱۶ تابستان
۲۸٫ ۹۱(علمی وپژوهشی)
۲۹٫ بازتاب نقد قدرت در اشعارشهاب نیریزی متن پژوهی ادبی شماره ۵۵
۳۰٫ تحلیل سبک شناختی منظ.مه جام جم اوحدی متن پژوهی ادبی شماره ۵۳
۳۱٫ اخلاقیات در شعر بیدل پژوهشنامه ادبیات تعلیمی شماره ۱۶ سال ۴پاییز ۹۱
۳۲٫ بررسی تطبیقی معراجنامه های خمسه نظامی پژوهش های ادبیات تطبیقی شماره ۲ سال ۱۳۹۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.