آقای دکتر علیرضا شعبانلو

علیرضا شعبانلوphoto_2016-02-18_08-08-08

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

تحصیلات

 1. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵٫
 2. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۰٫
 3. دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، ۱۳۸۷٫

 

سوابق آموزشی

 • : عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه از ۱/۲/۱۳۸۲ تا ۱۱/۷/۱۳۹۰٫
 • : سوابق تدریس:

الف: در مقطع کارشناسی:

 • دانشگاه آزاد ساوه : اکثر دروس رشته ادبیات فارسی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰٫
 • دانشگاه پیام نور ساوه- اکثر دروس تخصصی ادبیات فارسی، ۱۳۸۰-۱۳۸۷٫
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر- فارسی عمومی و دروس تخصصی، ۱۳۸۶٫
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- فارسی عمومی، ۱۳۸۷٫
 • تدریس در دانشگاه صنعتی شریف- آشنایی با ادبیات فارسی، ۱۳۸۸٫
 • تدریس دانشگاه علامه طباطبایی عروض و قافیه و فارسی عمومی . ۱۳۹۰-۱۳۹۲٫

ب: در مقطع کارشناسی ارشد:

 • دانشگاه آزاد اسلامی ساوه: مرزبان نامه و تاریخ جهانگشا، سنایی و ناصر خسرو، خاقانی و نظامی، شاهنامه، کشف المحجوب و ترجمه رساله قشیریه، دستور، روش تحقیق. از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱٫
 • دانشگاه آزاد اسلام شهر: خاقانی و نظامی، کشف المحجوب، مثنوی۱۳۹۰٫
 • دانشگاه علامه طباطبایی: ساختهای زبان فارسی . از سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۳
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تحقیق در متون حماسی. از سال ۱۳۹۱ – ادامه دارد.
 • موسسه آموزش عالی دانشستان، بلاغت، شاهنامه، ناصر خسرو و سنایی، از سال ۱۳۹۳ ادامه دارد.

ج: در مقطع دکتری:

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه: بلاغت و فنون ادب. از ۱۳۹۲ ادامه دارد.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. بلاغت و فنون ادب. از مهر ۱۳۹۳ ادامه دارد.

 

سوابق پژوهشی

الف: کتاب

 1. گزیده متون ادب فارسی.(با همکاری علی وفایی و مهدی صفری) نشر نویسنده، اراک، ۱۳۸۵٫
 2. فارسی عمومی، (با همکاری علی وفایی و مهدی صفری)، انتشارات گلستان معرفت، قم، ۱۳۸۶٫
 3. تصحیح دیوان اشعار شهاب الدین عمعق بخارایی، نشر آزما، تهران، ۱۳۸۹٫ (کتاب شایسته تقدیر در سیزدهمین جایزه کتاب فصل)
 4. گزیده ترجمه رساله قشیریه، نویسندگان: جمال احمدی و علیرضا شعبانلو، انتشارات وانیا. ۱۳۹۴
 5. تصحیح دیوان بهاء الدین ساوجی، آماده چاپ در پژوهشگاه علوم انسانی.
 6. تصحیح ریاض الصنایع قطبشاهی و روایح گلشن قطب شاهی از الفتی ساوجی. در حال آماده سازی برای چاپ.

 

ب: مقاله

 1. «فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی»، نشریه علمی- پژوهشی گوهر گویا، سال دوم، شماره اول، بهار ۱۳۸۷٫ با همکاری دکتر مهدی ملک ثابت و دکتر یدالله جلالی.
 2. «عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی»، نشریه علمی- پژوهشی کاوشنامه،سال نهم، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۸۷٫ با همکاری دکتر مهدی ملک ثابت و دکتر یدالله جلالی.
 3. «تابعه شعر فارسی با نگاهی به شعر عمعق بخارایی»، مجله تخصصی ادبیات دانشگاه آزد اسلامی واحد سنندج، سال اول، شماره اول.پاییز و زمستان ۱۳۸۸٫
 4. «بهاء الدین ساوجی سخنوری توانا امّا گمنام»، مجموعه مقالات پنجمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه یزد، شهریور ۱۳۸۹٫
 5. «محضری منظوم از بهاء الدین ساوجی»، مجموعه مقالات ششمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، خرداد ۱۳۹۰، دانشگاه مازندران.
 6. مقایسه جنگ رستم و اکوان با ستیز تشتر و اپوش، همایش بین المللی هزاره سرایش شاهنامه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دی ۱۳۹۰
 7. زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در «بخارای من ایل من»، نشریه علمی پژوهشی متن پژوهی ادبی، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۹۰٫
 8. بازتاب اسطوره آفرینش زروانی در داستان جنگ رستم با اکوان دیو، مجله علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۱٫
 9. پیروی بهاءالدین ساوجی از سبک انوری، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱، دانشگاه علامه طباطبایی.
 10. روابط مفهومی در مجموعه داستانی «یکی بود یکی نبود»، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی، سال سوم از دوره جدید، شماره دهم، زمستان ۱۳۹۰٫ با همکاری معصومه الیاسیان الانکش.
 11. مجمع الفضلا، مجله علمی – پژوهشی کهن نامه، شماره دوم، ۱۳۹۲٫ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 12. الهامگر شعر عمعق، مجله علمی – پژوهشی پژوهشهای ادبی، شماره ۳۴٫
 13. انسجام واژگانی در مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های ادبی، تابستان ۱۳۹۱٫
 14. مآثر رحیمی کتابی در تاریخ و رجال هند، نشریه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد سنندج. شماره ۱۳٫
 15. تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام، مجله علمی- پژوهشی فنون ادبی، پذیرفته شده.
 16. مجمع الفضلا، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، جلد ۶٫
 17. مآثر رحیمی، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، جلد ۶٫
 18. گنج دانش، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، جلد ۶٫

 

سخنرانی:

 1. مقایسه جنگ رستم و اکوان با جنگ تیشتر و اپوش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۵/۴/۱۳۹۱٫
 2. اکوان نمودار نابسامانی جهانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۰/۰۷/۱۳۹۱٫
 3. ادبیات یا همان آشوب . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . ۲۲/۱۰/۱۳۹۲

 

طرح:

 1. تصحیح دیوان بهاء الدین ساوجی، محل اجرا: دانشگاه آزاد ساوه، خاتمه یافته در سال۱۳۹۰٫
 2. تدوین مدخل (ی) از فرهنگ تاریخی زبان فارسی. محل اجرا: پژوهشگاه علوم انسانی. انجام یافته. مهر ۱۳۹۱
 3. تدوین مدخل (هـ) از فرهنگ تاریخی زبان فارسی. محل اجرا: پژوهشگاه علوم انسانی. انجام یافته. مهر ۱۳۹۲
 4. تصحیح تذکره مجمع الفضلا، محل اجرا: دانشگاه آزاد زرندیه. انجام یافته.
 5. تدوین مدخل (ک) از فرهنگ تاریخی زبان فارسی. محل اجرا: پژوهشگاه علوم انسانی. انجام یافته. مهر ۱۳۹۳

 

مشاوره پایان نامه دکتری

 1. بررسی جایگاه و نقش زن در نثر ادبیات پایداری (با تاکید بر هشت اثر)، شهرزاد فیضی نیکجه – آزاد ساوه – بهمن ۱۳۹۳٫
 2. سکینه برناکی، مثنوی و نظریات نو (هرمنوتیک)، شهریور ۱۳۹۴ ، دانشگاه آزاد ساوه

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (بیش از ۲۰ پایان نامه) از جمله

 1. بررسی شیوه داستان پردازی سلمان ساوجی در جمشید و خورشید، حسن قاسمیان، کارشناسی ارشد، اسفند۱۳۸۹، آزاد ساوه.
 2. انسجام واژگانی در مدیر مدرسه جلال آل احمد، زهرا طماسبی، کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد ساوه.
 3. بررسی و تحلیل عناصر داستانی شوهر آهوخانم، هنگامه گلابی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، آبان ۱۳۹۰٫
 4. انسجام واژگانی در یکی بود یکی نبود، معصومه الیاسیان الانکش، کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد ساوه.
 5. بررسی زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در آثار شهریار و آثار محمد بهمن بیگی، رضا ولی نژاد، کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد ساوه.
 6. سیمای زن در اشعار دو شاعر زن(پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی)، فاطمه اقدامی کوره کابیجاری، شهریور ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد ساوه.
 7. تصحیح تذکره خلاصه الافکار، علی نقی جهانی، آبان ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد ساوه.
 8. تآثیر آیات و احادیث بر اشعار سلمان ساوجی، معصومه نجیب مردانلو، شهریور ۱۳۹۱، دانشگاه آزاد ساوه.
 9. طنزپردازی مولوی در فیه ما فیه، زهرا فرهاد، شهریور ۱۳۹۱، دانشگاه آزاد ساوه.
 10. نقد و تحلیل اشعار ۱۵ شاعر معاصر ساوجی، سید ابراهیم کمال حسینی، شهریور ۱۳۹۱، دانشگاه آزاد ساوه.
 11. تحلیل اشعار شاعران دهه های ۷۰ و ۸۰در ستایش امام رضا (ع)(۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹) جواد فراهانی- آبان ۱۳۹۲٫ دانشگاه آزاد ساوه.
 12. آیین قربانی در اساطیر ملل و مقایسه با بخش اساطیری شاهنامه. مهدیه خانی آبادی، بهمن ۱۳۹۲٫ دانشگاه آزاد ساوه.
 13. آداب و رسوم ایرانیان در آینه سفرنامه شاردن، محمد علی فاطمی محب، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، شهریور ۹۳، دانشگاه آزاد ساوه.
 14. مقایسه شیوه داستان پردازی مرزبان نامه و روضه العقول، فاطمه توکلی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، شهریور ۹۳، دانشگاه آزاد ساوه.
 15. تطبیق منظومه علی نامه با منابع تاریخی و بررسی تصرفات شاعرانه در متن. حسین هدایت پناه. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد ساوه. آذر ۹۳٫
 16. تحلیل، نقد و بررسی ادبیات فارسی در سفرنامه شاردن، تاورنیه و دلاواله- خانم یاری- ارشد ساوه.
 17. سیمای فریدون در … – فاطمه نورایی. ارشد ساوه. اسفند ۱۳۹۳

 

مشاوره پایان نامه (بیش از ۲۵ پایان نامه)

 1. مقایسه ادبیات نظم دفاع مقدس از نظر اندیشه و تفکر شعری با دوران پس از آن، زهره بابایی، کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد ساوه.
 2. بررسی و تحلیل عناصر داستانی فراق نامه سلمان ساوجی، سعیده پرستار، کارشناسی ارشد، شهریور ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد ساوه.
 3. بررسی و تحلیل اندیشه مرگ از دیدگاه سپهری در اشعارش، ونوس بابالو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه،۱۳۹۰٫
 4. تحلیل ساختاری سمفونی مردگان، مریم عابدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، ۱۳۹۰٫
 5. مقایسه مضامین مشترک عرفانی غزلیات حکیم سبزواری و حافظ، علی اکبر حاجی ایوبی، اردیبهشت ۱۳۹۰، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه.
 6. سبک شناسی قصاید و غزلیات فخرالدین عراقی، سید شهاب الدین حسینی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۱٫
 7. تدبیر و سیاست در دوره پهلوانی شاهنامه فردوسی، سیروس کریمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، شهریور۱۳۹۱٫
 8. بررسی ظریفیت ترکیبی ساختمان حروف ربط و اضافه در زبان فارسی، سکینه مشعوفی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه.۱۳۹۱
 9. بررسی سبک مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی، فاطمه یاوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه. ۱۳۹۱
 10. بررسی اقوال بایزید بسطامی ، سلمان رحیمی. پژوهشگاه علوم انسانی. ۱۳۹۲

 

داور مجلات علمی پژوهشی: فنون ادبی

، متن پژوهی ادبی، کهن نامه ادب پارسی، ادبیات پارسی معاصر، تاریخ ادبیات، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، پژوهشهای ادبی و بلاغی، فصلنامه مطالعات راهبردی، زبان و ادبیات فارسی.

 

 1. عضو هیئت مؤسس موسسه آموزش عالی دانشستان. از ۱۳۸۶ ادامه دارد
 2. سرپرست موسسه آموزش عالی دانشستان، ۸۸-۸۹
 3. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساوه. ۸۹-۹۰
 4. معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی دانشستان . از ۱۳۹۰ – ۱۳۹۴٫
 5. عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از سال ۱۳۹۱ ادامه دارد
 6. نماینده تام الاختیار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه همکاری با دانشگاه فرهنگیان. ۲۶/۱/ ۱۳۹۲ ادامه دارد
 7. نماینده تام الاختیار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه با قطب علمی تحقیق در متون عرفانی و حکمی دانشگاه اصفهان. مرداد ۱۳۹۲ . ادامه دارد.
 8. قائم مقام علمی مدیریت انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. از ۱۳/۸/۹۲
 9. عضویت در شواری انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی. مورخ ۵/۶/۹۳ – شماره حکم: ۴۲۰۶
 10. عضو شورای برنامه ریزی راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی – ۳۱/۱/۹۳ – شماره حکم: ۵۹۸
 11. مسئول راه اندازی و اداره دفتر قطبهای علمی پژوهشگاه علوم انسانی. ۶/۸/۹۳٫ شماره حکم: ۶۵۸۲

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.