برگزاری دومین جلسه آشنایی با روشهای ساخت و تولید

در دومین جلسه از سلسله جلسات  آشنایی با روشهای ساخت و تولید که به همت اعضای انجمن علمی گروه ساخت تولید  برگزار شد، خان مهندس منتظری از اساتید این رشته به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند .

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.