اطلاعیه راهنمای پرداخت

قابل توجه دانشجویان محترم:
دانشجویان جهت پرداخت شهریه خود می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند:
۱- با مراجعه به کلیه شعب بانک ملت و واریز نقدی شهریه به شماره حساب ۱۷/۲۷۳۳۴۱۲ و ارائه فیش مربوطه به امور مالی دانشگاه جهت ثبت در پروفایل دانشجو
۲- مراجعه به امور مالی دانشگاه و پرداخت از طریق دستگاه پوز
۳- پرداخت الکترونیکی شهریه که راهنمای پرداخت در سایت دانشگاه موجود می باشد
لازم به ذکر است در تمامی موارد داشتن شناسه پرداخت الزامی می باشد .

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.