برگزاری جلسه آشنایی با روشهای ساخت و تولید به مناسبت هفته پژوهش با حضور ریاست محترم موسسه

در جلسه ای که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد ابتدا آقای دکتر محمدی به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند و در ادامه جناب آقای دکتر شعبانلو سخنانی درباره اهمیت نقش دانش و شرکت های دانش بنیان و همچنین تاثیر علم بر پیشرفت جامعه بیان فرمودند.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.