خانم مهندس الهام قاسمی

 مشخصات فردی:

الهام قاسمی
متولد  ۱۳۶۳
پست الکترونیکی: e.ghasemi@gmail.com
دیپلم: ریاضی و فیزیک
لیسانس: مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار) از دانشگاه دولتی کاشان
فوق لیسانس: مهندسی کامپیوتر(گرایش هوش مصنوعی) از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکترا تخصصی: دانشجوی مهندسی کامپیوتر(گرایش هوش مصنوعی) از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

پروژه های انجام شده در مقطع کارشناسی:

• تجزیه و تحلیل سیستم حقوق شرکت توسعه خودرو کار
• شبیه سازی بازیکن game wumpus به زبان پرولوگ
• ایجاد پایگاه داده سیستم حقوق شرکت TKC
• طراحی WEBLOG به کمک PHP
• طراحی ساعت دیجیتالی توسط دستورهای میکرو کنترلر۸۰۵۱ در محیط فرانکلی
• امنیت وب
• ISMS (Information Security Management System)
• نیاز های پروسه های مهندسی
• طراحی و ساخت فاصله یاب آلتراسونیک با آی سی های برنامه پذیر خانواده XILINX
• طراحی و ساخت درایور تیوب اشعه ایکس با FPGA
پروژه های انجام شده در مقطع کارشناسی ارشد:
• حل مسئله عبور از رودخانه با استفاده از الگوریتم back-tracking.اردیبهشت ۸۷-دانشگاه علو م و تحقیقات
• پیاده سازی شبکه عصبی back-propacation و کوهنن.شهریور ۸۷-دانشگاه علوم وتحقیقات
• تشخیص بیماری دیابت با استفاده از شبکه های عصبی- فازی و استفاده از درخت تصمیم گیری فازی.شهریور ۸۸-دانشگاه علوم وتحقیقات
• تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن سرطان سینه با استفاده از روش های هوشمند و کلاسیفایر های خطی و پردازش تصویر. بهمن ۸۷-دانشگاه علوم وتحقیقات
• افزایش سرعت الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان در دسته بندی اطلاعات. اسفند ۸۷- دانشگاه علوم وتحقیقات
• استفاده از ماشین های بردار پشتیبان فازی در پیش بینی وضع هوا. خرداد ۸۸-دانشگاه علوم وتحقیقات
• Watermarking و کاربردهای آن. شهریور ۸۸- دانشگاه علوم وتحقیقات
• روش نهان نگاری امن اطلاعات در حوزه ی تبدیل موجک- بهمن ۸۸- دانشگاه علوم و تحقیقات

افتخارات:

• انتخاب مقاله برتر در کنفرانس
International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS), Hong Kong, Mar-2011.
و چاپ مقاله در Springer به عنوان بخشی از کتاب.
• کسب رتبه ۳ در دکتری تخصصی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
• داور مسابقات مهارتی کامپیوتر در دانشگاه سما واحد ساوه سال ۸۷

سابقه تدریس:

• علوم و تحقیقات واحد ساوه ( از سال ۹۲)
• آموزشکده سما واحد ساوه(از سال ۸۶ تا ۸۹)
• تدریس در دانشگاه های آزاد اسلامی ( واحد ساوه)،( از سال ۸۸ تا کنون)
• دانشگاه غیر انتفاعی دانشستان ساوه(از سال ۸۸ تا کنون)
• دانشگاه غیر انتفاعی فخر رازی ساوه(از سال ۸۸ تا ۸۹)
• دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ( از سال ۸۹ تا ۹۳)
مقالات :
• E. Ghasemi, J. Shanbehzadeh, B. Zahirazami, “A Steganographic method based on Integer Wavelet Transform and Genetic Algorithm”, Accepted at International Conference on Communications and Signal Processing(ICCSP), National Institute of Technology Calicut, India, Feb-2011.

• E. Ghasemi, J. Shanbehzadeh, “An Imperceptible Steganographic method based on Genetic Algorithm” Accepted at International symposium on Telecommunication (IST), Research Center Tehran, Iran, Dec-2010.

• E. Ghasemi, J. Shanbehzadeh, N, Fassihi, “High Capacity Image Steganography using Wavelet Transform and Genetic Algorithm” Accepted at International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS) , Hong Kong, Mar-2011.

• N. Fassihi, J. Shanbehzadeh, A. Sarafzadeh, E. Ghasemi, “Melanoma Diagnosis by the Use of WaveletAnalysis based on Morphological Operators”, Accepted at International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS), Hong Kong, Mar-2011.

• E. Ghasemi, J. Shanbehzadeh, N, Fassihi, “High Capacity Image Steganography using Wavelet Transform and Genetic Algorithm” publishing the edited book[ Intelligent Control and Innovative Computing ] by Springer, Hong Kong, Mar-2011.

• M. J RastegarFatemi, Seyed Mostafa Mirhassani , Elham Ghasemi, “Detection of narrowed coronary arteries in X-ray Angiographic images using contour processing of segmented Heart Vessels based on Hessian Vesselness Filter and Wavelet Based Image Fusion ” Accepted at International Journal of Computer Applications

• Ali Broumandnia, Elham Askari and Elham Ghasemi,”Unsupervised Objective Evaluation of segmentation Algorithms of IR images”, Accepted in 1St national conference on Application of Intelligent systems in science and technology
• الهام قاسمی، الهام عسکری، علی برومندنیا، محمدجلال رستگارفاطمی،” :روش نهان نگاری پر ظرفیت تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی”، ارایه شده در یازدهمین سیستم های هوشمند ایران، تهران، ۹ و ۱۰ اسفند ۹۱

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.