بازدید از پروژه راهسازی بلوار شهدای کاوه

در تاریخ ۹۴/۰۸/۲۸ روز چهار شنبه بازدیدی از پروژه راهسازی بلوار شهدای کاوه واقع در شهرصنعتی کاوه به همراه جمعی از دانشجویان و استاد محترم آقای مهندس بیاتی صورت گرفت.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.