بازدید از شرکت صنایع ریخته گری ایران

در تاریخ ۹۴/۰۹/۴ روز چهار شنبه بازدیدی از شرکت صنایع ریخته گری ایران واقع در شهرصنعتی کاوه به همراه جمعی از دانشجویان و استاد محترم آقای دکتر محمدی صورت گرفت.

در این بازدید آقای مهندس عسگری گروه را همراهی کرده و بازدید از تمام بخش های کارخانه با توضیحات کامل انجام شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.