فراخوان جذب اعضای انجمن های علمی دانشجویی

از دانشجویان علاقه مند دعوت به عمل می آید جهت عضویت در انجمن های علمی دانشجویی و کسب اطلاعات بیشتر به کتابخانه موسسه مراجعه نمایند

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.