برگزاری مراسم هفته پژوهش در موسسه

به مناسبت هفته پژوهش ،روز پنج شنبه مورخ ۹۱/۹/۳۰ مراسمی به همین منظور در مسجد دانشگاه شهر صنعتی با حضور ریاست محترم موسسه  آقای دکتر سپانلو  و آقای دکتر نوین روز  عضو هیئت علمی سازمان انرژی هسته ای ایران برگزار خواهد شد.لذا از کلیه دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهی جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید.

واحد پژوهش وفناوری

موسسه آموزش عالی دانشستان

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.