پذیرش مقاله خانم مهندس زهرا المعی در همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

پذیرش مقاله  خانم مهندس زهرا المعی(دانشجوی مقطع کارشناس ارشد برق قدرت) در همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با نام موسسه دانشستان

با عنوان :

منبع تغذیه سوئیچ مد ۱۰۰kw،۱۰۰kv راندمان بالا مورد استفاده در رسوب دهنده های الکترواستاتیک

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.