چاپ کتاب توسط جناب آقای دکتر سپانلو با نام موسسه دانشستان

عنوان کتاب : کندانسور ها ونقش آن ها در نیروگاه های هسته ای

چاپ کتاب دکتر سپانلو

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.