کسب مقام دوم وسوم مسابقات رباتیک توسط دانشجویان موسسه دانشستان

با توجه به برگزاری مسابقات رباتیک توسط دانشگاه آزاد اسلامی در روز ۵شنبه مورخ۹۲/۱۲/۱۵ این موسسه توانست در یک رقابتی قابل تحسین مقام دوم را بصورت انفرادی ورتبه سوم را بصورت تیمی از آن خود نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.