به مناسبت هفته پژوهش سمینار با عنوان نهان نگاری اطلاعات در تصویر برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش سمینار با عنوان نهان نگاری اطلاعات در تصویر برگزار گردید.

سمینار شماره ۱۱

عنوان :

نهان نگاری اطلاعات در تصویر

ارائه دهنده :

خانم مهندس الهام قاسمی

زمان:

چهارشنبه ۹۲/۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱

مکان:

سمعی بصری ۱۲۱

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.