سمینار شماره ۸ با عنوان طراحی سیستم های مطمئن

سمینار شماره ۸

عنوان :

طراحی سیستم های مطمئن

ارائه دهنده :

آقای دکتر محمد آزاد

زمان:

سه شنبه ۹۲/۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

مکان:

سمعی بصری ۱۲۰

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.