سمینار شماره ۷ با عنوان بررسی رابطه نقش بانکداری الکترونیک … برگزار شد

سمینار شماره ۷

عنوان :

بررسی رابطه نقش بانکداری الکترونیک در تغییرات ایجاد شده در هزینه های خدمات بانکی

ارائه دهنده :

آقای مهندس بهنام خنک خان

زمان:

شنبه ۹۲/۹/۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

مکان:

سمعی بصری ۱۲۰

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.