سمینار نانو

برگزاری سمینار با عنوان نانوتکنولوژی و تاثیر آن بر اقتصاد ملی توسط خانم مهندس شمسی در سمعی بصری موسسه با حضور دانشجویان و اساتید روز چهارشنبه مورخ ۱۸-۰۲-۱۳۹۲ ارائه گردید .کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.