سمینار شماره ۱۵ با عنوان تشخیص وپیشگیری سرطان مری با استفاده از سیستم خبرهکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.