امور مالی

جدول شهریه ورودی های نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۹

شماره حساب موسسه

شماره حساب جام (واریز شهریه تحصیلی)  ۲۷۳۳۴۱۲/۱۷ قابل واریز در تمامی شعب بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالی دانشستان ——————————————————————————————————————- :شماره حساب شهریه...   ادامه ...

راهنمای انتخاب واحد اینترنتی

دریافت راهنما

شماره حساب شهریه امورفرهنگی

شماره حساب شهریه امور فرهنگی: بانک ملت ::: ۴۴۳۴۰۳۶۴/۵۱

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.