تقویم آموزشی

تقویم آموزشی مصوب سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

تقویم آموزشی مصوب سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

برای دریافت تقویم آموزشی به صورت فایل  PDF بر بروی لینک زیر کلیک نمایید. نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲  

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.