اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه

آقای مرتضی کریمی

نام و نام خانوادگی: مرتضی کریمی رشته تحصیلی: حسابداری موضوع پایان نامه : بررسی ارتباط بین ارزش شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس...   ادامه ...

دفاع پایان نامه آقای صالح سبحانی

نام و نام خانوادگی:صالح سبحانی رشته تحصیلی:برق قدرت مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : ….. استاد راهنما:دکتر حبیبی تاریخ دفاع: پنجشنبه ۹۷/۴/۷

دفاع پایان نامه آقای فرزاد قاسمی پور

نام و نام خانوادگی:فرزاد قاسمی پور رشته تحصیلی:برق قدرت مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : طراحی و کنترل یک سیستم حمل کننده مغناطیسی...   ادامه ...

دفاع پایان نامه خانم نغمه فرهبد

نام و نام خانوادگی:نغمه فرهبد رشته تحصیلی:حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : آینده پژوهی سرمایه گذاری و سودآوری در صنعت خودرو ایران...   ادامه ...

دفاع پایان نامه خانم رقیه رحیمی

نام و نام خانوادگی:رقیه رحیمی رشته تحصیلی:حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : ارائه چاچوبی جهت بهینه سازی تراز نامه در بانک صادرات...   ادامه ...

دفاع پایان نامه خانم زهرا طریقت فرد

نام و نام خانوادگی:زهرا طریقت فرد رشته تحصیلی:حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : بکار گیری تکنیک نگاشت خود سازمانده و فنون تصمیم...   ادامه ...

دفاع پایان نامه خانم فرشته پارسی

نام و نام خانوادگی:فرشته پارسی رشته تحصیلی:حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : انتخاب سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران با...   ادامه ...

دفاع پایان نامه خانم فیروزه شیخی

نام و نام خانوادگی:فیروزه شیخی رشته تحصیلی:حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از...   ادامه ...

دفاع پایان نامه آقای کیوان سهیلی

نام و نام خانوادگی:کیوان سهیلی رشته تحصیلی:حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : ارائه مدل ریاضی چند تابع هدفه جهت بهینه سازی سبد...   ادامه ...

دفاع پایان نامه آقای خیراله حانی

نام و نام خانوادگی:خیراله حانی رشته تحصیلی:حسابداری مقطع کارشناسی ارشد موضوع پایان نامه : بکارگیری روش پرومته و الگوریتم رقابت استعماری جهت پیش بینی...   ادامه ...

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.