اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه در رشته مهندسی برق قدرت

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸...   ادامه ...

جلسه دفاع از پایان نامه رشته مهندسی پزشکی

دینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴...   ادامه ...

جلسه دفاع از پایان نامه در رشته حسابداری

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴...   ادامه ...

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

جلسه دفاع پایان نامه دانشجو آقای اکبر آزادمرد و سرکار خانم فرشته رفیعی، در مقطع کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، استاد راهنما...   ادامه ...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

به اطلاع کلیه دانشجویان و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ برگزار...   ادامه ...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری ۹۸/۰۵/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱- مجید احساندار ۲- رجبعلی رضایی ۳- لیلی معینی ۴-...   ادامه ...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

به  اطلاع کلیه دانشجویان  و استادان گرامی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ذیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷  برگزار...   ادامه ...

محمد عابدینی

تاریخ دفاع پنج شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۷ سالن اجتماعات موسسه دانشستان  

ساره بغداد آبادی

تاریخ دفاع پنج شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۷ سالن اجتماعات موسسه دانشستان  

عماد غلامی

تاریخ دفاع پنج شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۷ سالن اجتماعات موسسه دانشستان  

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.