پژوهش وفناوری

چاپ کتاب با عنوان (تجهیزات پزشکی و بیمارستانی) توسط عضو هیات علمی موسسه، جنای آقای دکتر مهدی طاهری

چاپ کتاب با عنوان (تجهیزات پزشکی و بیمارستانی) توسط عضو هیات علمی موسسه، جنای آقای دکتر مهدی طاهری

پنجمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ مورّخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پروپوزال دانشجویان زیر در پنجمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ مورّخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ مورد تصویب قرار گرفت. دانشجویانی...   ادامه ...

چهارمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ مورّخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پروپوزال دانشجویان زیر در چهارمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ مورّخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ مورد تصویب قرار گرفت. دانشجویانی...   ادامه ...

مصوبات شورای آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پروپوزال دانشجویان زیر در سومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ مورّخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. دانشجویانی...   ادامه ...

مصوبات شورای آموزشی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پروپوزال دانشجویان زیر در دومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ مورّخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ مورد تصویب قرار گرفت. دانشجویانی...   ادامه ...

مصوبات شورای آموزشی و پژوهشی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پروپوزال دانشجویان زیر در اوّلین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۲ مورّخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶مورد تصویب قرار گرفت. دانشجویانی که...   ادامه ...

مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پروپوزال دانشجویان زیر، در سیزدهمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ مورّخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ مورد تصویب قرار گرفت. دانشجویانی...   ادامه ...

دستورالعمل برگزاری امتحانات

به نام خدا دستورالعمل برگزاری امتحانات بر اساس مصوبات شورای آموزشی مؤسسه دانشستان دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی نیمسال اوّل سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح...   ادامه ...

اطلاعیه انجمن مسئولین حفاظت و ایمنی شهرستان ساوه

  لطفا روی عکس کلیک نمایید.

روال اخذ درس پایان نامه

*دانشجویان گرامی گروه ارشد لطفا مطالعه فرمایید.* برای اخذ درس پایاننامه می بایست در پایان نیمسال سوم تحصیلی با هماهنگی مدیر گروه خود اقدام...   ادامه ...

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.