آموزش

راهنمایی ورود به پروفایل دانشجویی و تغییر کلمه عبور:

کلیه دانشجویان جهت ورود به پروفایل خود نام کاربری (ثابت و غیر قابل تغییر ) ، کلمه عبور (شماره شناسنامه دانشجو) را ثبت نموده...   ادامه ...

راهنمایی ورود به پروفایل دانشجویی و تغییر کلمه عبور

کلیه دانشجویان جهت ورود به پروفایل خود نام کاربری (ثابت و غیر قابل تغییر ) ، کلمه عبور (شماره شناسنامه دانشجو) را ثبت نموده...   ادامه ...

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.