شماره حساب موسسه

شماره حساب جام (واریز شهریه تحصیلی)  ۲۷۳۳۴۱۲/۱۷ قابل واریز در تمامی شعب بانک ملت به نام مؤسسه آموزش عالی دانشستان

——————————————————————————————————————-

:شماره حساب شهریه امور فرهنگی

بانک ملت ::: ۴۴۳۴۰۳۶۴/۵۱

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.