قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به تغییر زمان برخی از امتحانات در صورتیکه تمایل به تغییر تاریخ و ساعت امتحان دارید، مدارک ذیل را تا پنج شنبه مورخ ۲۸/۰۲/۹۶ به آموزش تحویل نمایید:
۱- درخواست دانشجویان کلاس و امضای همه آنها.
۲- تایید استاد مربوطه و مدیر محترم گروه.
۳- تایید آموزش.
آموزش ۲۴/۰۲/۱۳۹۶

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.