قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

جبرانی درس معماری کامپیوتراستادقاسمی روزدوشنبه مورخه ۹۴/۱۰/۷ ساعت ۱۰الی۱۲:۱۵ درکلاس ۱۰۱تشکیل می گردد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.