قابل توجه دانشجویان استاد حسن پارسیان

امتحان تئوری درس نقشه برداری در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۰ساعت ۸ صبح برگزار می گردد. حضور همه دانشجویان الزامی است.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.