قابل توجه دانشجویان استاد مجیدی پور

کلیه کلاس های استاد مجیدی پور روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۲/۳۱ برگزار نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.