کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۱۶ خانم الهام قاسمی برگزار نمی­گردد

کلیه کلاس های روزچهارشنبه مورّخ ۹۴/۲/۱۶ خانم الهام قاسمی برگزار نمی­گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.