کلیه کلاس­های روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۱/۳۰ استاد آقای دکتر شعبانلو برگزار نمی­گردد

کلیه کلاس­های روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۱/۳۰ استاد آقای دکتر شعبانلو برگزار نمی­گردد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.