اخبار

قابل توجه دانشجویان استاد فیجانی

جلسه توجیهی دروس کارآموزی و پروژه به شرح ذیل برگزار می­گردد: روز دوشنبه مورخ ۹۴/۲/۱۴ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ کلاس ۱۰۴ روز دوشنبه مورخ...   ادامه ...

قابل توجه دانشجویان استاد فرهاد

جلسه توجیهی دروس کارآموزی و پروژه به شرح ذیل برگزار می­گردد: روز دوشنبه مورخ ۹۴/۲/۱۴ ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ کلاس ۱۰۳

قابل توجه دانشجویان استاد بنایی

کلاس جبرانی دروس استاد بنایی در روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۲/۹۴طبق ساعت برنامه هفتگی برگزار میگردد  

کلیه کلاس­های روزیکشنبه مورّخ ۹۴/۱/۳۰ خانم فیجانی برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­های روزیکشنبه مورّخ ۹۴/۱/۳۰ خانم فیجانی برگزار نمی­گردد.

ثبت نام اردو

دانشجویان و اساتید گرامی موسسه دانشستان: جهت ثبت نام اردوی یکروزه به زیارتگاه اشمعیل نبی(ع) به واحد فرهنگی موسسه مراجعه نمایید.

دانشجوی گرامی: درصورت بازنشدن پروفایل دانشجویی با کلمه عبورموردنظرخود ازشماره شناسنامه به عنوان کلمه عبوراستفاده نمائید.

دانشجوی گرامی : درصورت بازنشدن پروفایل دانشجویی با کلمه عبورموردنظرخود ازشماره شناسنامه به عنوان کلمه عبوراستفاده نمائید.

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

در صورت عدم پاسخگویی (تلفن های موسسه) با شماره تلفن ۰۸۶۴۲۳۴۱۱۵۴ سرکار خانم مرادلی تماس حاصل نمایید.  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس پروژه وکارآموزی در ترم جاری اخذ کرده اند

مطابق آیین نامه داخلی موسسه، کلیه دانشجویانی که دروس پروژه وکارآموزی را اخذ کرده اند موظفند تا هفته سوم آموزشی ترم تحصیلی جهت انجام...   ادامه ...

روزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ و ۹۳/۱۲/۲۱ موسسه دانشستان تعطیل خواهد بود

دانشجویان گرامی: روزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۰ و ۹۳/۱۲/۲۱، موسسه دانشستان به علت قطع شدن آب کل شهر صنعتی تعطیل خواهد بود

کلیه کلاس­ های هفته جاری مورخ ۹۳/۱۲/۲ لغایت۹۳/۱۲/۷ استاد آقای آرمیده برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­ های هفته جاری مورخ ۹۳/۱۲/۲ لغایت۹۳/۱۲/۷ استاد آقای آرمیده برگزار نمی­گردد.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.