اخبار

زمان انتخاب واحد کارشناسی ارشد تا ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۷/۶/۹۴ تمدید شد.

زمان انتخاب واحد کارشناسی ارشد تا ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۷/۶/۹۴ تمدید شد.

قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد این موسسه تا ۹۴/۷/۱تمدید شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

انتخاب واحد با تاخیر شنبه ۹۴/۶/۲۸ ساعت ۹ تا یکشنبه ۹۴/۶/۲۹ ساعت ۲۲میباشد.

اطلاعیه‌ ثبت نام پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌آزمون ‌کاردانی‌ ‌نظام‌ جدید

اطلاعیه‌ ثبت نام پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌آزمون ‌کاردانی‌ ‌ نظام‌ جدید با حمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوی موفقیت برای پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌آزمون...   ادامه ...

کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری ، شهرسازی و محیط زیست پایدار

دروس ارایه شده ۹۴۱

۹۴۱

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته موسسه دانشستان

مدرک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته موسسه دانشستان اصل گواهی موقت دیپلم و اصل گواهی موقت پیش دانشگاهی به همراه...   ادامه ...

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد موسسه دانشستان

مدرک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد موسسه دانشستان ۱٫ اصل دانشنامه و یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره کارشناسی همراه...   ادامه ...

دروس ارایه شده ۹۴۱

دروس ارائه شده ۹۴۱

قابل توجه دانشجویان ورودی نیمسال مهر۹۱ و یا بهمن ۹۱

به اطلاع کلیه دانشجویانی که ورودی نیمسال مهر۹۱ و یا بهمن ۹۱ می باشند می رساند که سنوات تحصیلی ( مدت مجاز تحصیل )...   ادامه ...

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.