امور کلاس ها واساتید

قابل توجه دانشجویان استاد علی کریمی

قابل توجه دانشجویان استاد علی کریمی کلیه کلاس های استاد علی کریمی( گروه برق) در هفته جاری برگزار نمی گردد.  

کلاس­های جبرانی استاد: آقای مرادبکلو

کلاس­های جبرانی استاد: آقای مرادبکلو به شرح ذیل برگزار می­گردد. حسابرسی۱: روز یکشنبه مورّخ ۱۶/۹/۱۳۹۳            ساعت                   ۱۰:۱۵-۸ مدیریت مالی : روز یکشنبه مورّخ ۱۶/۹/۱۳۹۳...   ادامه ...

کلیه کلاس های روز سه شنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۱ استاد احسان الهی برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های روز سه شنبه   مورّخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ استاد احسان الهی برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس­های روز سه شنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۱استاد:خانم سمیع پوربرگزار نمی­گردد. (گروه تربیت بدنی)

کلیه کلاس­های روز سه شنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۱استاد:خانم سمیع پوربرگزار نمی­گردد. (گروه تربیت بدنی)

قابل توجه دانشجویان استاد پارسیان

کلیه کلاس های استاد پارسیان روز دوشنبه مورخ دهم آذر ماه برگزار می گردد.

کلاس های جبرانی استاد: آقای آرمیده

کلاس­های جبرانی استاد: آقای آرمیده به شرح ذیل برگزار می­گردد. مبانی معماری و پروژه: روز یکشنبه مورّخ ۹۳/۹/۹ ساعت ۱۷-۱۴ آیین نامه ساختمانی: روز...   ادامه ...

کلاس­های جبرانی استاد خانم میکده در روز شنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۵

کلاس­های جبرانی استاد خانم میکده در روز شنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۵ به شرح ذیل برگزار می­گردد.   حسابداری پیشرفته: ساعت ۱۰-۸ حسابداری صنعتی: ساعت ۱۲-۱۰

قابل توجه دانشجویان استاد آرمیده

برگزاری کلاس درس آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن روز شنبه ساعت ۱۴:۳۰ ، مکان آزمایشگاه مکانیک خاک ابتدای ورودی شهرک فجر

قابل توجه دانشجویان استاد آرمیده

دانشجویان استاد آرمیده (آزمایشگاه بتن وخاک)روز شنبه تاریخ ۹۳/۸/۲۴ جهت بازدید علمی وبرگزاری کلاس مذکور به آزمایشگاه مکانیک خاک ساوه به آدرس : ساوه...   ادامه ...

کلیه کلاس های استاد میکده روز چهارشنبه تاریخ ۹۳/۸/۲۱ تشکیل نمی گردد

کلیه کلاس های استاد میکده روز چهارشنبه تاریخ ۹۳/۸/۲۱ تشکیل نمی گردد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.