امور کلاس ها واساتید

قابل توجه دانشجویان استاد مهدی طاهری

امتحان پایان ترم نرم افزارکاربردی در الکترونیک: روز یکشنبه مورّخ۹۳/۹/۲۳ ساعت ۱۸-۱۶ (کلاس ۲۱۰) امتحان میان ترم مدار۲: روز دوشنبه مورّخ ۹۳/۹/۲۴ساعت۱۰-۸(کلاس ۱۱۳) امتحان...   ادامه ...

قابل توجه دانشجویان استادحسن پارسیان

کلیه کلاس های استاد پارسیان در هفته جاری ۹۳/۹/۱۵ الی ۹۳/۹/۲۰تشکیل نمیگردد  

قابل توجه دانشجویان استاد اکبرفخری

کلیه کلاس های استاد فخری در هفته جاری ۹۳/۹/۱۵ الی ۹۳/۹/۲۰ تشکیل نمیگردد

کلاس­های جبرانی استاد قرابکلو

کلاس­های جبرانی استاد: قرابکلو به شرح ذیل برگزار می­گردد. مهندسی اینترنت: روز چهارشنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۹ ساعت۱۷-۱۵ گرافیک: روز چهارشنبه مورّخ ۹۳/۹/۲۶ ساعت۱۷-۱۵ لازم به...   ادامه ...

کلاس­های جبرانی استاد شیری

کلاس­های جبرانی استاد: شیری به شرح ذیل برگزار می­گردد. اصول عملیات حرارتی:روز چهارشنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۹ساعت ۱۴-۱۲:۳۰ استاتیک:روز چهارشنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۹ساعت ۱۵:۳۰-۱۴    

قابل توجه دانشجویان آقای دکتر شعبانلو

کلیه کلاس های استاد آقای دکتر شعبانلو در روز پنجشنبه مورخ سیزدهم آذر تشکیل نمیگردد  

قابل توجه دانشجویان استاد سلیمان مجیدی

کلیه کلاس های استاد مجیدی در روز پنجشنبه مورخ سیزدهم آذر تشکیل نمیگردد

امتحان دروس عملی استاد پیام واحدی نیمسال اول ۹۳

امتحان دروس عملی استاد پیام واحدی به شرح ذیل برگزار می­گردد. آزمایشگاه ماشین الکتریکی( کاردانی): روز یکشنبه مورّخ۹۳/۹/۲۳ ساعت ۱۸-۱۶ (کلاس ۲۰۹) آزمایشگاه ماشین...   ادامه ...

کلاس­های جبرانی استاد: آقای الیاسی

کلاس­های جبرانی استاد: آقای الیاسی به شرح ذیل برگزار می­گردد. استاتیک: روز چهارشنبه مورّخ ۱۲/۹/۱۳۹۳            ساعت                   ۱۲:۴۵-۱۰:۳۰ استاتیک: روز چهارشنبه مورّخ ۱۹/۹/۱۳۹۳            ساعت                   ۱۲:۴۵-۱۰:۳۰

کلاس­۱۱-۸ فرداسه شنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۱ استاد: خانم بیگ رضایی برگزار نمی­گردد.(گرافیک کامپیوتری)

فقط کلاس­۱۱-۸ فرداسه شنبه مورّخ ۹۳/۹/۱۱ استاد: خانم بیگ رضایی برگزار نمی­گردد.(گرافیک کامپیوتری)

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.