امور کلاس ها واساتید

کلیه کلاس­های روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۱/۳۰ استاد آقای دکتر شعبانلو برگزار نمی­گردد

کلیه کلاس­های روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۱/۳۰ استاد آقای دکتر شعبانلو برگزار نمی­گردد

کلیه کلاس­های روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۱/۳۰ استاد آقای آرمیده برگزار نمی­گردد.

کلیه کلاس­های روز پنجشنبه مورّخ ۹۳/۱۱/۳۰ استاد: آقای آرمیده برگزار نمی­گردد.

قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری

تاریخ دفاع درس پروژه مالی روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۲ساعت ۹ صبح

قابل توجه دانشجویان استاد مینا مدرسی

امتحان پایان ترم درس اصول رادیوماکس: روز چهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۰/۳ ساعت ۱۲-۱۰(کلاس ۱۱۳) امتحان پایان ترم درس آشنایی باGSM:روز چهارشنبه مورّخ ۹۳/۱۰/۳ ساعت ۱۲-۱۰(کلاس...   ادامه ...

قابل توجه دانشجویان استاد عباس واحد

تاریخ تحویل پروژه درس آشنایی با معماری جهان روز دوشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۱ ساعت ۱۲

قابل توجه دانشجویان استاد دادپور

تاریخ تحویل پروژه درس ترسیم فنی روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۳ ساعت ۱۰ صبح کلاس ۱۲۰

قابل توجه دانشجویان استاد ارحام نمازی

کلیه کلاس های استادارحام نمازی در روز یکشنبه تشکیل می شود

قابل توجه دانشجویان استاد پیام واحدی

کلاس جبرانی درس ماشین ۳: روز دوشنبه مورّخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۰-۸(کلاس ۱۱۲) کلاس جبرانی سیستم کنترل خطی: روز دوشنبه مورّخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ساعت۱۲-۱۰(کلاس ۱۱۲) امتحان پایانترم...   ادامه ...

قابل توجه دانشجویان استاد پیام واحدی

کلیه کلاس های استاد واحدی در روزهای یکشنبه و سه شنبه تشکیل نمیگردد

قابل توجه دانشجویان استاد علی کریمی

امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستم کنترل خطی: روز سه شنبه مورّخ ۹۳/۹/۲۵ ساعت ۱۳ (کلاس ۲۱۰) امتحان پایان ترم آزمایشگاه مدار مجتمع خطی     :...   ادامه ...

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه آموزش عالی دانشستان میباشد.